ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
หมู่ที่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย   ตำบลบางกรวย  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11300
เบอร์โทรศัพท์ 024470734 เบอร์โทรสาร 024470734
Email : chkbschool@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/watchkb


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน