คณะผู้บริหาร

นายภราดร สังขรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 098-8944987
อีเมล์ : tik.sangkarat@gmail.com