ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (อ่าน 3912) 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดเชิงกระบือ เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 4054) 29 ม.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกร (อ่าน 7070) 03 ม.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 7103) 05 ส.ค. 63
ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะ (อ่าน 7060) 28 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะหลังคา (อ่าน 7059) 15 พ.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร (อ่าน 7091) 01 พ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผน (อ่าน 7074) 30 เม.ย. 63